PURISHIQ: BASHKËPUNIM I RËNDËSISHËM ME FONDIN E PUNËS DHE AGJENCINË PËR ZGJIDHJEN PAQËSORE TË KONTESTEVE TË PUNËS

0
112

Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të MZ, Fondit të Punës dhe Agjencisë për Zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës është shumë e rëndësishme, u vlerësua gjatë takimit të ministrit  të këtij resori Kemal Purishiq dhe drejtorët e  këtyre institucioneve, Kemal Gjeçeviq dhe Zdenka Burzan.

Siç kumtuan nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale të MZ, Purishiq diskutoi me drejtorët për çështjet nga fushëveprimi dhe kompetencat e Fondit të Punës dhe Punësimit, mbi ecurinë e vitit të kaluar, rezultatet e arritura dhe planet e ardhshme.

“Purishiq takimin me drejtorët Gjeçeviq dhe Burzan e vlerësoi si takim shumë të rëndësishëm , i cili gjithashtu shfrytëzoi rastin të theksojë bashkëpunimin e mirë me këto institucione, i cili ndër të tjera reflektohet edhe në punën shumë mujore për hartimin e Ligjit të ri për Fondin e Punës, në të cilin janë përfshi edhe partneret e tjerë socialë, në të cilin është arrit një shkallë e lartë e marrëveshjeve midis të gjithë anëtarëve të grupit të punës “, thuhet në kumtesë.

Gjithashtu, kumtuan nga kjo Ministri është planifikuar edhe miratimi i Ligjit të ri për Zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës, si dhe Rregullorja për procedurën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve paqësore të punës.

SHARE